Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ne angajăm să respectam intimitatea si sa mentinem pacienților în concordanță cu liniile directoare ale Colegiului Medicilor Dentisti și cu obligațiile noastre legale.

Tot personalul clinicii este obligat să păstreze confidențialitatea tuturor detaliilor pacienților și nu are voie să vorbească sau să scrie despre orice aspect al îngrijirii pacientului în afara practicii. Această cerință include membrii neînregistrați ai personalului și stagiarii.

Ne angajăm să păstrăm înregistrări complete și exacte ale pacienților, inclusiv un istoric medical actualizat, note despre toate conversațiile relevante cu pacienții despre sănătatea, tratamentul, consimțământul și costurile și înregistrările clinice.

Aceste înregistrări vor include, de asemenea, după caz:

  • formulare de consimțământ;
  • radiografii/ fotografii;
  • modele de studiu;
  • bilete de laborator;
  • bilete de trimitere si scrisori medicale.

Singurele informații necesare pentru a oferi îngrijiri clinice complete sunt cele care ar trebui înregistrate. Nevoia de informații trebuie explicată pacienților atunci când este necesar.

Accesul la registrele de pacienți este reglementat pentru a se asigura că acestea sunt utilizate numai în măsura necesară pentru a permite personalului să își îndeplinească sarcinile pentru buna funcționare a practicii. Acestea includ:

  • Identificarea și tipărirea rețetelor pacienților;
  • Intocmirea scrisorilor medicale către consultanții spitalului sau profesioniștii din domeniul sănătății aliate;
  • Acces la scrisorile medicale cu care pacientul se prezinta la consultatie;
  • Verificarea istoricului medical al pacientului (radiografii vechi, alt tip de investigatii, bilete de trimiteri si analize acaolo unde este cazul);
  • Posibilitatea de a verifica contactul anterior al pacientului cu aceasta practica

Dezvăluirea informațiilor către alți profesioniști din domeniul sănătății și asistentei sociale

Cu acordul pacienților, anumite informații pot fi transmise altor profesioniști din domeniul sănătății și asistenței sociale pentru a li se oferi tratamentul și serviciile de care au nevoie.

Doar partea relevantă a înregistrărilor va fi lansată. Acești alți profesioniști sunt, de asemenea, obligați legal să trateze informațiile cu aceeași grijă și încredere pe care o facem noi.Informațiile solicitate de asigurători vor fi furnizate numai cu acordul pacientului.

Utilizarea informațiilor pentru instruirea și asigurarea calității

Dentistii si personalul sanitar pot discuta despre istoricul cazurilor pacientilor, ca parte a dezvoltarii lor profesionale continue,  in scopul instruirii studentilor,  asistentei stomatologice sau in scopul verificarii practicii lor.

În aceste situații, identitatea pacientului în cauză nu trebuie dezvăluită. Orice utilizare identificabilă a informațiilor despre pacient în afara practicii, inclusiv postările online este interzisă, cu excepția cazului în care a fost primit acordul scris al pacientului în cauză.

Cerințe legale pentru furnizarea informațiilor pacientului

În unele circumstanțe, poate fi necesară informarea agențiilor de asistență socială sau a poliției unde avem informații despre faptul că un pacient este sau ar putea fi în pericol de vătămare semnificativă sau bănuim că acesta este victima abuzului.

Atunci când este dispus de o instanță sau în temeiul unei obligații legale, să elibereze informații despre un pacient fără permisiunea acestuia, vom elibera doar cantitatea minimă de informație necesară pentru a se confirma fapta. Justificarea dezvăluirii va fi înregistrată în notele pacientului.

SC TINKA SMILE SRL  se angajează să vă protejeze intimitatea. Contactati-ne la cabinet@tinkasmile.ro dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Telefon
Adresă